Hijsbalk keuring: Gegarandeerd veilig hijsen

De hijsbalk, ook wel hanebalk of verhuisbalk genoemd, is een veelgebruikte uitkragende constructie in de Nederlandse architectuur. Niet alleen oude grachtenpanden, maar ook nieuwe gebouwen zijn vaak voorzien van zo’n horizontale balk om inboedel en andere goederen naar hoger gelegen verdiepingen te hijsen.

Regels Arbowet

Hijsbalken die bedrijfsmatig gebruikt worden, bijvoorbeeld door bouwvakkers, leveranciers of verhuizers, dienen conform de Arbowetgeving jaarlijks gekeurd te worden (Arbobesluit art. 7.4-a). Wordt een hanebalk particulier gebruikt, dan is de gebouweigenaar of beheerder verantwoordelijk voor de veiligheid.

Hijsbalk keuren door Concept Ingenieurs

Wilt u het risico afdekken dat er ongelukken gebeuren door ondeugdelijke hijsbalken? Laat een inspectie en keuring uitvoeren door Concept Ingenieurs. Wij hebben samen met onze partners Alferink van Schieveen en mennens alle expertise in huis!

vrijblijvend advies

Bouwtechnisch onderzoek en keuring

Een hijsbalk keuring door Concept Ingenieurs is uw bewijs dat de hanebalk geschikt is voor het beoogde gebruik. We gaan daarbij als volgt te werk:

Stap 1: Inspecteren en beoordelen van de situatie

Dit doen wij op basis van onderzoek naar bestaande tekeningen en een visuele inspectie ter plaatse, waarbij de hijsbalk wordt ingedeeld naar categorie:

  • Categorie 1 Visueel perfecte hijsbalk met bevestigingen
  • Categorie 2 Hijsbalk met achterstallig onderhoud en/of schade. Verbindingen niet meer correct uitgevoerd
  • Categorie 3 Hijsbalk en bevestigingen slecht. Geen aanvullend onderzoek nodig; vervangen.

Stap 2: Hijsbalk berekening

Bij de inventarisatie ter plekke verzamelen we gegevens omtrent soorten materiaal, afmetingen van de hijsbalk, het type bevestiging (haak, strop of door-en-door montage), het type oplegging of ophanging en staat van onderhoud. Naar aanleiding van de verkregen informatie maken we een principeberekening van de op te nemen belasting of breeklast. De in rekening te brengen veiligheidsfactoren worden hierbij meegewogen.

Stap 3: Testen van de hanebalk

Op basis van de principeberekening testen we de hanebalk met de berekende draagkracht. Hiervoor gebruiken we een hoogwerker en gekeurde hijsmiddelen. Uiteraard zetten we het werkgebied veilig af voor omstanders. Indien er na belasting met het testgewicht geen vervorming of breuk optreedt, wordt de hijsbalk goedgekeurd.

Stap 4. Keuringsbewijs

Na keuring plaatsen we een identificatieplaatje met nummer op de hijsbalk en geven we een beproevingsverklaring af. Ook wordt er een algemene gebruiksinstructie afgegeven voor de bewoners, waar staat genoemd hoe er met de opgegeven gebruikslast dient te worden omgegaan.

Stap 5. Herkeuring

Aan de hand van de indeling naar categorie van de hijsbalk (zie stap 1) wordt bepaald met welke interval de hijsbalk opnieuw (visueel) geïnspecteerd en getest dient te worden.

Hijsbalk is gecategoriseerd als: Bijbehorende herkeuringsinterval:
Visuele inspectie Testen
Categorie 1 5 jaar 10 jaar
Categorie 2 2,5 jaar 5 jaar
Categorie 3 - -

Hijsbalk regelgeving

Productveiligheid

Als gebouweigenaar of beheerder bent u verantwoordelijk voor de veilige staat van hijsbalken. Volgens de wet heeft u zorgplicht voor eenieder die zich in of bij het gebouw bevindt. Dit betreft bijvoorbeeld bewoners, bezoekers, passanten en personen die werkzaamheden verrichten in of aan het gebouw.

Arbeidsveiligheid

Een hanebalk is een arbeidsmiddel. Volgens de Arbowet is de werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Alle op de arbeidsplaats te gebruiken machines, apparaten, gereedschappen, installaties en hijsmaterieel moeten in veilige staat zijn. Ook hijsbalken, het touw en het blok aan de hijsbalk. De werkgever is heeft de verantwoordelijkheid om deze veiligheid te controleren en te waarborgen.

Gebruiksregelgeving

De gebouweigenaar (of VVE) bepaalt of, en door wie, de hijsbalk gebruikt mag worden. Degenen die de hijsbalk gebruikt, moet bovendien op de hoogte zijn van de gebruiksinstructie en maximale hijscapaciteit. Dit wordt aangegeven op een sticker of bordje op de hanebalk. Daarnaast moet er een keuringssticker zijn aangebracht met daarop de keurings- en verloopdatum.

Aanvullende regelgeving

Naast deze algemeen geldende regels, kunnen bij gemeenten aanvullende regels hanteren voor het gebruik en de veiligheid van hijsbalken. Een voorbeeld hiervan is een omgevingsvergunning voor het aanbrengen van wijzigingen of aanpassingen aan de hijsbalk.

Over Concept Ingenieurs

Bouwtechnisch adviesbureau Concept Ingenieurs is specialist in onderzoek en advies bij renovatie en onderhoud waarbij kwaliteit en veiligheid van bewoners, passanten en medewerkers centraal staat. Wij werken voor opdrachtgevers in de woningbouw en (semi-)overheid, infra- en utiliteitsbouw. Zij kunnen het totale renovatie- of onderhoudsproject aan ons uitbesteden.

Constructieve veiligheid

Concept Ingenieurs biedt deskundigheid in constructieve veiligheid. Daarvoor werken wij nauw samen met leveranciers en laboratoria en zoeken wij continu naar het verbeteren en vernieuwen van onderzoeksmethoden, normen en hersteladviezen.

Een project is uiteraard pas echt een succes als aan de verwachtingen van de opdrachtgever is voldaan. Know-how is bepalend.


  • Concept Ingenieurs
  • Baron van Nagellstraat 144-146
  • 3771 LL
  • BARNEVELD

Contact

Wilt u meer informatie? Een vrijblijvend adviesgesprek of offerte voor de keuring van uw hijsbalk?
Neem dan contact met ons op. Wij adviseren u graag!

Contactformulier

Neem contact op